Zdrav športni duh ključen za dober »team« in klimo v podjetju

Business run Ljubljana, on September 21, 2017 in Park Tivoli, Ljubljana, Slovenia. Photo by Ziga Zupan / Sportida

Bistvo vsake organizacije so ljudje s strokovnimi znanji, izkušnjami in sposobnostmi, ki podjetju prinašajo dodano vrednost. Odličnost učinkovite organizacije se kaže v njegovi vodstveni in korporativni kulturi. Zato je pomembno, da ju negujemo, razvijamo in ohranjamo v »dobri kondiciji«.

Poleg upravljanja talentov in delovne uspešnosti, oblikovanja optimalnih ekip, programov prezaposlitve in še mnogočesa, kar prispeva k boljšemu vodenju in posledično boljši klimi v podjetju, je za podjetje ena najboljših investicij tudi t.i. »team building«. Tako radi poimenujemo vse situacije, ki združujejo zaposlene izven delovnega mesta, pa najsi je to na raftingu, pikniku, vzponu na hrib, obisku adrenalinskega parka, kreativni delavnici in še je. Lokacijo prilagajamo namenu in cilju, ki ga želimo med zaposlenimi s tem doseči.

Če si želimo med sodelavci okrepiti skupinski duh in kolegialnost, povečati pripadnost podjetju ter posledično izboljšati motivacijo in produktivnost, potem je sodelovanje na Business Run Ljubljana skoraj logična poteza.

Kot je bila logična izbira, da smo za partnerja dogodka izbrali najboljše, ki podjetjem pomagajo k še boljši vodstveni organizaciji, k izboru izjemnih kadrov, reorganizaciji podjetja, upravljanjem kadrovskih sprememb in kulture podjetja. Naš cilj je namreč enak: Prepoznavni rezultati. Rast podjetij. Osebni uspeh.

Zato sodelujemo s podjetjem Profil, kjer so specializirani za iskanje in izbiro vodilnih in strokovnih kadrov ter kadrovsko svetovanje upravam in kadrovskim službam.  Že več kot 25 let poslovnim partnerjem in kandidatom zagotavljajo strokovno znanje ter izkušnje in nasvete, ki jih potrebujejo za odločanje in uspešno poslovanje v današnjem izjemno konkurenčnem poslovnem okolju.

Vse zgoraj našteto lahko (posredno) dosežete tudi z udeležbo na dogodku Business Run Ljubljana, ki združuje vse ključne elemente »team buildinga« ter s tem okrepite in na višji nivo dvignite kulturo podjetja, ki ceni aktivne, zdrave in s tem produktivne posameznike. »Zdrav športni duh namreč pomaga znotraj podjetja ustvariti pravi team in dobro klimo,« pravi Erni Curk, direktor podjetja Profil.