S promocijo zdravja do bolj zadovoljnih zaposlenih

800x300-4

 

Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki so namenjeni vsem zaposlenim, in se izvajajo za vse zaposlene pod enakimi pogoji, z namenom ohranjanja in krepitve njihovega telesnega in duševnega zdravja. Gre za kombinacijo sprememb fizičnega in socialnega okolja ter z zdravjem povezanega življenjskega sloga.

Podjetja k izvajanju promocije na delovnem mestu zavezuje zakon.

Največ koristi od promocije zdravja pri delu imajo najpomembnejši viri v podjetju, to so zaposleni. Zaradi boljšega zdravja in upadanja zdravstvenih težav se njihova duševna in telesna blaginja veča, stališče do dela pa izboljšuje. Posameznik lahko v urejenem in spodbudnem delovnem okolju ohranja in krepi svoje zdravje, dosega boljše delovne rezultate, lažje napreduje, svoje delo lažje osmisli in se skozenj razvija.

Zdrav in zadovoljen delavec se lažje spopada tudi z obremenitvami, ki jih prinašajo druge življenjske vloge (starševstvo, prijateljstvo, delo v lokalni skupnosti itd.), in ohranja dobro zdravje tudi v tretjem življenjskem obdobju. Zaposleni so v ugodnem delovnem okolju tudi bolj motivirani za delo, bolj fleksibilni, komunikacija je bolj odprta, izboljša se lojalnost do delodajalca, večja pa je tudi pripravljenost sodelovanja v podjetju.

Promocija zdravja na delovnem mestu mora biti skupno prizadevanje delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri njihovem delu. To dosežemo s kombinacijo:

  • izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja,
  • spodbujanja zaposlenih, da se aktivno udeležujejo aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja,
  • omogočanja izbire zdravega načina življenja in
  • spodbujanja osebnostnega razvoja.

Podjetja promocijo zdravja na delovnem mestu lahko izvajajo sama, največkrat pa se obrnejo po zunanjo pomoč. GiBit d.o.o. je pravi naslov za pomoč pri izvajanju programov promocije zdravja v segmentu raznovrstnih aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja. Podjetje že več let uspešno deluje na področju organizacije dogodkov, vodenja športnih vadb in izvajanja izobraževanj za podjetja.

Več informacij o programih promocije zdravja najdete na http://b2b.gibit.si/.

 

 Peter Kastelic, mag. ekonomije s področja promocije zdravja, vaditelj atletike