Pogoji in pravila

Dogodek bo izveden v vseh vremenskih razmerah. Tečemo tudi v primeru dežja ali drugih vremenskih neprijetnostih. Druženje (kulinarični in glasbeni del) poteka v Hali Tivoli.

Po plačilu prijavnine povračilo denarja ni možno. Možno je spreminjanje imen udeležencev do 5 dni pred dogodkom. Morebitne spremembe sporočite na info@businessrunljubljana.si.

Organizator si pridržuje pravice do sprememb v programu. Udeleženci bodo o le-teh pravočasno obveščeni na spletni strani www.businessrunljubljana.si ali preko e-pošte.

Vsak udeleženec tekmuje na lastno odgovornost. Ob progi in na cilju štafetnega teka in nordijske hoje bo organizirana zdravniška služba. S prijavo in sodelovanjem na Merkur Business Run Ljubljana se vsi prijavljeni strinjajo z izjavo, da so polnoletni, zdravi in vsestransko pripravljeni za aktivno udeležbo na dogodku. Hkrati potrjujejo, da pristajajo na tveganja v zvezi z udeležbo pri teku in ostalih aktivnostih dogodka in zato od organizatorja ne bodo uveljavljali kakršnih koli odškodninskih zahtevkov.

Prijavljeni soglašajo, da lahko organizatorji prireditve objavijo njihove podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od njih zahtevali kakršno koli povračilo.

Organizator zagotavlja varovanje osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni v namene prijave, obveščanja o poteku prijave in pošiljanje informacij vezanih na Merkur Business Run Ljubljana. Vsak sodelujoči lahko kadar koli preko elektronske pošte na naslov info@businessrunljubljana.si zahteva od organizatorja, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja.