Pogoji in pravila

Pravno obvestilo

Dogodek bo izveden v vseh vremenskih razmerah. Tečemo tudi v primeru dežja ali drugih vremenskih neprijetnostih. Druženje (kulinarični in glasbeni del) poteka v Hali Tivoli.

Po plačilu prijavnine se lahko odjavite kadarkoli do 31. 5. 2019 in vaš denar vam bomo povrnili v celoti. Možno je spreminjanje imen udeležencev do 5 dni pred dogodkom. Morebitne spremembe sporočite na info@businessrunljubljana.si

Organizator si pridržuje pravice do sprememb v programu. Udeleženci bodo o le-teh pravočasno obveščeni na spletni strani www.businessrunljubljana.si ali preko e-pošte.

Vsak udeleženec tekmuje na lastno odgovornost. Ob progi in na cilju štafetnega teka in nordijske hoje bo organizirana zdravniška služba. S prijavo in sodelovanjem na Merkur Business Run Ljubljana se vsi prijavljeni strinjajo z izjavo, da so polnoletni, zdravi in vsestransko pripravljeni za aktivno udeležbo na dogodku. Hkrati potrjujejo, da pristajajo na tveganja v zvezi z udeležbo pri teku in ostalih aktivnostih dogodka in zato od organizatorja ne bodo uveljavljali kakršnih koli odškodninskih zahtevkov.

Prijavljeni soglašajo, da lahko organizatorji prireditve objavijo njihove fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od njih zahtevali kakršno koli povračilo.

Lastnik spletne strani businessrun.si (v nadaljevanju spletno mesto Business run) in nosilec projekta Merkur Business run Ljubljana je Sport Media Focus d.o.o., Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Business Run).

Business run ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek tretjih povezav, ki niso last Sport Media Focus d.o.o., in prav tako ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah.

Pridržujemo si pravico, da vsebino teh spletnih strani kadar koli, na kakršen koli način in ne glede na razlog spremenimo brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb ne prevzemamo odgovornosti.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Organizator zagotavlja varovanje osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni v namene prijave, obveščanja o poteku prijave in pošiljanje informacij, vezanih na Merkur Business Run Ljubljana.

Izjava o varstvu podatkov določa način oz. postopek zbiranja in uporabe osebnih podatkov. Z osebnimi podatki, pridobljenimi iz ponudb prek spletnega mesta, upravlja Business run.

Business run izjavlja, da varuje zasebnost vsakega obiskovalca spletnega mesta.

Katere osebne podatke zbiramo?

Osebne podatke zbiramo za namene organizacije dogodka Merkur Business Run in za potrebe trženja preko elektronske pošte, družbenih omrežij in navadne pošte.

Uporabniki morajo za sodelovanje na Merkur Business run posredovati:

– Ime in priimek: hranimo za identifikacijo uporabnikov ob registraciji na dogodek na dogodku samem.

– Elektronska pošta: hranimo za namene nujnega obveščanja sodelujočih na dogodku. Sodelujoči lahko pričakujejo sporočila, povezana s plačilom, uro in pomembnimi obvestili neposredno pred dogodkom.

Prijava v sistem določa edinstven ključ za vsakega uporabnika. Ob izrecnem dovoljenju uporabnika elektronsko pošto uporabljamo tudi za namene obveščanja o projektu Merkur Business run in s tem povezanimi dogodki.

Business run mora kot upravljavec zbirke osebnih podatkov na zahtevo posameznika:

– dopolniti ali popraviti osebne podatke, za katere se ugotovi, da so nepopolni, netočni ali neažurni;

– izbrisati osebne podatke, za katere posameznik tako zahteva;

– pogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje;

– posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj;

– posredovati seznam tistih, katerim so bili v skladu s petim odstavkom 11. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov v določenem obdobju posredovani osebni podatki, ki so vsebovani v – zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj;

– omogočiti vpogled v vire, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o posamezniku vsebuje zbirka podatkov in metodo obdelave.

Neosebni podatki

Po zakonodaji smemo zbirati vaše neosebne podatke, kot so: kateri brskalnik uporabljate, podatek o tem, s katere spletne strani ste bili povezani na naše spletno mesto. Na podlagi teh podatkov ne morete biti identificirani, nam pa koristijo le za pripravo učinkovitih storitev na spletnem mestu. Podatke o številu povezav s tretje spletne strani na našo spletno mesto lahko posredujemo lastniku ali upravljavcu tretje spletne strani, saj vas na podlagi teh podatkov ni mogoče identificirati. Podatki, ki se zapišejo na trdi disk, kadar obiščete našo stran, lahko na vaš računalnik shranimo nekatere podatke (poznano kot ‘cookie’). Ti podatki pospešijo uporabo našega spletnega mesta, vendar pa jih lahko kadar koli izbrišete ali preprečite z ustrezno nastavitvijo v programski opremi.

VPOGLED V PODATKE

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva vpogled v svoje podatke ali njihov izbris na naslov info@businessrunljubljana.si. Zahteva bo obravnavana v roku 30 dni od datuma pošiljanja.